Skip to main content
totall-tjenester-rapporter-banner-1

Rapportering

Gjennom riktig tallgrunnlag og en god rapportgenerator kan ønskede tall hentes ut ved behov. Det å ha et fleksibelt “Dashboard” med ønskede nøkkeltall som er oppdatert på daglig basis, gir ledelsen mulighet for avviksrapportering og iverksettelse av tiltak umiddelbart.

Enkel oversikt, hurtig behandling

Dersom det skjer noe uventet, er det en trygghet å kunne agere med en gang. Det er viktig når en organisasjon vokser og blir stor, at man har mulighet til å være “på” hver dag for å følge utviklingen. Både i ulike avdelinger eller ulike butikker, og kunne sette inn tiltak på rett sted til rett tid.

Det å kun få tall-grunnlaget i ettertid i forbindelse med rapportering av regnskapstall en gang i måneden holder ikke lenger i en moderne virksomhet. Det blir som å kjøre bil med kun å se i speilet.

Vi hjelper deg så du har kontroll på tallene og til enhver tid har full oversikt.

totall-tjenester-rapporter-sidebilde-1